skype
anmartfx
Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

 

EUR/USD

 

Дата: Friday 30-Sep-2011 14:07

Нива на подкрепа - 1.3495, 1.3435, 1.3315;

Нива на съпротива- 1.3555, 1.3625, 1.3700;

Chart EUR/USD(H1) 

EUR-USD -   1.3625. Евро-долар отговори на очакванията и след като се покачи до 1,3690 (28.09) в състава на вълна IV, последва възобновяване на негативната тенденция в състава на вълна V от вълна C). Краткосрочната техническа картина е негативна. Евро-долар се очаква да среща съпротива в 1,3555 (слаба), следвана от тежката съпротива в 1,3625, с потенциал в низходяща посока през 1,3495 към 1,3435 и 1,3315. Критичната техническа зона за модела преминава на 1,3690 (28.09).

* Ежедневни търговски стратегии. Персонално консултиране

 

Прогнозите имат информативен характер и нямат за цел подтигкване към инвестиране. Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститора следва да има пред вид, че неговата инвестиция може да понесе частични или пълни загуби.

Читателите следва да имат пред вид, че въпреки добронамерения характер на информацията, фирмата не гарантира нейния краен положителен ефект.Промяната на информацията от страницата става без предварително предупреждение. Анализите имат само информативен характер и не следва да бъдат приемани като оферта за покупка или продажба на отделни инструменти. "Анмарт" не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, свързани с използуване на информация от страницата.

Дистрибуция на материалите от страницата не е разрешена.

 Any information in this report is based on reliable sources but no guarantees are made by Anmart with regard to the accuracy of this information. The report is for information only and it should not be considered as a solicitation of investment.

Source: Amc Forex

 

    Copyright (c) 2003-2005 Anmart Forex. All rights reserved.