`
 
 
 
 
 
Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 


Евро-долар

* Обзор на пазара

 
 

 

* Ежедневни анализи, коментари, пазарни слухове. Обучение и персонално консултиране на

:www.tradesignals.eu

 

*** Ежедневни анализи на основни валути и кросове. Търговски стратегии. Персонално консултиране и обучение

 

Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговата инвестиция може да понесе частични или пълни загуби. Данните от страницата имат информативен характер и не препоръчват покупката или продажбата на валутна двойка или финансов инстумент. Информацията от страницата съдържа данни от различни външни източници, които се предоставят от "Анмарт" единствено като информационно средство. Въпреки добронамерения характер на информацията, фирмата не гарантира краен положителен ефект. "Анмарт" не поема отговорност за верността на предоставената информация и не следва да бъдат отговорни за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата. Промяната на информацията от страницата става без предварително предупреждение.