skype

anmartfx

Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

 

! Моля, прочетете внимателно разкритието за риска.

 

Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговата инвестиция може да понесе частични или пълни загуби.
Данните от страницата имат информативен характер и не препоръчват покупката или продажбата на валутна двойка или финансов инстумент. Информацията от страницата съдържа данни от различни външни източници, които се предоставят от "Анмарт" единствено като информационно средство. Въпреки добронамерения характер на информацията, фирмата не гарантира краен положителен ефект. "Анмарт" не поема отговорност за верността на предоставената информация и не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата.
Промяната на информацията от страницата става без предварително предупреждение.

Дистрибуция на материалите от страницата не е разрешена.


Any information in this report is based on reliable sources but no guarantees are made by Anmart with regard to the accuracy of this information. The report is for information only and it should not be considered as a solicitation of investment.

 

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.