skype
anmartfx
Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

 

За нас

Фирмено наименование: "АНМАРТ" ЕООД
Адрес на управление: гр. София, ул. "Милин камък" # 40
Лиценз от БНБ: # 062/01-12-2000г. на БНБ
Данъчен номер :1221088057
БУЛСТАТ: 831716863 Ю
Комуникации: тел.: 003592/ 963 4192
e-mail: info@anmart-forex.com
website: www.anmart-forex.com

Анмарт е IB брокер на световния лидер във валутната търговия -Forex.com, компания с клиенти в повече от 140 държави по света. Компанията Gain Capital Group, LLC е създадена през 1999 г. и е една от най-големите и уважавани фирми в индустрията, благодарение на техническите си иновации, ненадминати услуги и клиентско обслужване.

Forex.com е предпочитана платформа от професионални търговци и фондови мениджъри и предлага широка гама от институционални сервизи. Чрез Forex.com, търговците могат да търгуват с MT4 и да прилагат експертни системи, хеджиращи операции, технически анализ и да програмират чрез MQ4. Индивидуалните търговци могат да се възползуват от професионални търговски анализи и експертни мнения.

Компанията Forex.com е регистрирана към CFTC и е член на Международната фючърсна асоциация (NFA) в САЩ. Притежава лиценз от FSA в Англия, FSA -Япония и от ASIC - Австралия.

Политиката на Аnmart Forex е насочена към подпомагане на клиентите чрез предлагане на високо качество на обучението, консултирането и на търговските операции. Разработихме и предлагаме пълен комплекс от услуги за реална и ефективна работа на международни пазари и управлението на финансовия риск.
Обучаваме високо квалифицирани специалисти, които използуват най-съвременни методи за анализ на финансови инструменти и управление на средства, изграждат самостоятелен и ефективен търговски стил, които им позволява да се приобщят към световния финансов елит и да постигнат висока материална и интелектуална реализация.

Приоритетни насоки на развитие са:
Сертифицирано модулно обучение с практическа насоченост.
Целта на центъра е обучение в съвременни методи за пазарен анализ и разработване на високоефективни краткосрочни и инвестиционни стратегии. Съдържанието и метода на обучение са привлекателни за много млади хора защото:
1. подготвя специалисти за участие на най-големия и динамичен световен пазар - Forex (дневен оборот около 2,5 трилиона щатски долари);
2. работи с най-съвременна комуникационна техника;
3. обучаемите имат възможност за разработване на собствени стратегии и софтуерни решения и програми;
4. необходим е малък инвестиционен капитал за желаещите да започнат индивидуален бизнес;
5. има възможност за изграждане на индивидуално работно място и работно време;
6. развива съвременно пазарно мислене и създава контакти с изявени специалисти от световен мащаб.
Аналитичен сервиз. Технически и фундаментелен анализ на международните валутни пазари, с акцент текущо прогнозиране движението на главните валути. Стратегически сигнали за валутна търговия, публикувани и актуализирани във фирмения сайт.
Валутна търговия на международния пазар. Валутна търговия на маржин основа чрез Интернет на международния валутен пазар при най-благоприятни търговски условия. Ние революционизирахме търговията на валутния пазар, обезпечавайки инвеститорите с висококачествен пряк достъп до световния пазар. Търговската платформа осигурява едновремемно изпълнение на ордери и отчитане на счетоводния резултат, контрол и съхранение на информацията и пазарна информация. Ежедневно изследване на пазара и индивидуално разработваеми търговски стратегии - крайната цел на тези иновационни процеси е развитие на дълготрайни и ефективни отношения с нашите клиенти и партньори.
Корпоративно управление на риска от валутна търговия.
1. валутно прогнозиране;
2. стратегии за управление на риска при валутна търговия;
3. инструментиране и хеджиране на стратегии за управлиние на риска и корпориране с банкови институции за изпълнение.

Основната ни цел е да предоставим на всеки търговец и на ръководствата на компаниите, програми за обучение за ефективна търговска дейност и най-добрите условия за тяхната реализация.
Вярваме в бъдещето ни ползотворно сътрудничество и ще се радваме на срещи с вас.

 

   Copyright (c) 2003-2013 Anmart Forex. All rights reserved.