skype
Live chat
Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

 

КАТАЛОГ 2013

ПРОГРАМА "КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ"


Информация за програмата
Програмата обучава за работа на капиталов пазар като брокер и инвестиционен консултант. Теорeтичната подготовка е съчетана с демонстрации и илюстрации и осигурява подготовка за практическа дейност на капиталови пазари. Предоставя се действащата нормативна база на информационен носител.

Цели на програмата са:
Дивeрсификацията на риска при управление на финансовите активи. Разработване на съвременни инвестиционни портфейли от финансови активи с различна доходност и риск. Това изисква познание и анализ както на самите инструменти, така и на пазарите и механизмите на търговия, което са предмет на настоящия модул.

Методи на обучение
Присъствено обучение - индивидуално и в група.
Дистанционно обучение - съвременна форма на обучение, която преодолява проблема със служебна ангажираност и териториална отдалеченост от учебния център.

Срок на обучение
Срокът на обучение за всеки модул е 30 учебни часа. Предлагат се възможности за индивидуални програми.

Цени за отделен модул
-
Индивидуално обучение: 390 EUR;
- В група: 250 EURна човек;
- Интерактивно обучение: 390 EUR;

*При заплащане в лева се изчислява левовата равностойност по фиксинга на БНБ.

Допълнителна информация
При записване на повече от 3 участника от една организация за цялата програма е предвидена отстъпка в размер на 7% от таксата за участие;

 

15
 

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.