Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

КАТАЛОГ 2013 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Преди повече от деcет години беше създадена Аnmart Forex.

От тогава до днес извървяхме дълъг и ползотворен път. Обучаваме високо квалифицирани специалисти, които използуват най-съвременни методи за анализ на финансови инструменти и управление на средства, изграждат самостоятелен и ефективен търговски стил, които им позволява да се приобщят към световния финансов елит и да постигнат висока реализация.
Благодарение на желанието на нашите клиенти за повишаване на знанията и усъвършенстване на уменията, на техните препоръки и напътствия, ние успяхме да разработим и предложим пълен комплекс от услуги за реална и ефективна работа на международни пазари и управлението на финансовия риск.

Акцент в политиката на Аnmart Forex е в изграждане на самостоятелни търговци на финасовите пазари.

Приоритетни насоки на развитие са:

Сертифицирано модулно обучение с практическа насоченост.

Целта на центъра е обучение в съвременни методи за пазарен анализ и разработване на краткосрочни и инвестиционни стратегии. Съдържанието и метода на обучение са привлекателни за много млади хора защото:
1. подготвя специалисти за участие на най-големия и динамичен световен пазар - Forex (дневен оборот повече от, 3 трилиона щатски долари);
2. работи с най-съвременна комуникационна техника;
3. обучаемите имат възможност за разработване на собствени стратегии и софтуерни решения и програми;
4. необходим е малък инвестиционен капитал за желаещите да започнат индивидуален бизнес;
5. има възможност за изграждане на индивидуално работно място и работно време;
6. развива съвременно пазарно мислене и създава контакти с изявени специалисти от световен мащаб.

Основната идея е да предоставим както на отделния човек, така и на ръководствата на компаниите, програми за обучение за търговска дейност и най-добрите икономически условия за тяхнита реализация.
Актуализацията на знанията и уменията е перманентен процес, превърнал се във фактор, гарантиращ успеха на личността и институцията.

Вярваме в бъдещето ни ползотворно сътрудничество и ще се радваме на срещи с Вас.

Директор:
/Петьо Рашев/

3
 

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.