Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

КАТАЛОГ 2014

ПРОГРАМА "МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ"

Информация за програмата


Програмата е създадена съвместно с чуждестранни партньори, включва различни нива на подготовка и практическо приложение на учебния материал при реални пазарни условия. Сертифицирана е от Международния банков институт.

Целта на програмата е създаване на умения за:


Самостоятелен анализ на финансови инструменти, изграждане на търговски стратегии и тактики на валутни и капиталови пазари;

Методи на обучение


Присъствено обучение - индивидуално и в група. Теоретичният материал е поднесен от специалисти с многогодишна практика и с използуване на разнообразен изобразителен материал в реални пазарни условия.

 

Срок на обучение


Срокът на обучение за всеки модул е 30 учебни часа. Предлагат се възможности за индивидуални програми.

Цени за отделен модул


- Индивидуално обучение: 390 EUR;
- В група: 250 EUR ;

*При заплащане в лева се изчислява левовата равностойност по фиксинга на БНБ.

Допълнителна информация


При записване на повече от 3 участника от една организация за цялата програма е предвидена отстъпка в размер на 7% от таксата за участие;
При едновременно записване на всички модули от един участник е предвидена отстъпка в размер на 10% от таксата за обучение;

5

 

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.