Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

КАТАЛОГ 2014

Търговия на международен валутен пазар -Forex


Обучението е високо професионално, с практическа приложимост и възможност за индивидуална дейност.
Програмата е базирана на търговската платформа - MT4. Теорeтичната подготовка е съчетана с практически демонстрации и илюстрации и осигурява възможност за индивидуална дейност на международния валутен пазар.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

I .Модул - Фундаментален анализ

Модулът запознава със структурата на международния валутен пазар, видовете пазарни сегменти и инструменти за търговия. Обхваща широк кръг от икономически индикатори и изучава тяхното влияние върху фондовия пазар, пазарът на инструменти с фиксирана доходност и валутния пазар - Forex.
Продължителност: 30 часа

Регистрация за обучение

Лекция 1. Основи на фундаменталния анализ


1. Същност на международния валутен пазар-Forex.
1.1. Какво представлява Forex? Особености на търговията на валутния пазар- Forex. Разлика между Forex търговия и борсова търговия.
1.2. Финасови институции. Финансови активи. Функции на финансовите пазари.


Лекция 2. Видове пазарен анализ


1. Основни икономически и политически фактори, които оказват влияние върху котировките на финансовите инструменти


Лекция 3. Индустриални индикатори


1. Индустриално производство
2. Индекс на бизнес климата.
3. Поръчки за производство на дълготрайни стоки, безработица и заетост и др.

Лекция 4. Индикатори на инфлацията


1. Потребителска инфлация
2.Търговия на едро
3. Бежева книга на Федералния резерв

Лекция 5. Икономически индикатори

1. Персонален доход
2. Индекс на потребителско доверие. Водещи индикатори

Лекция 6. Икономически индикатори в ЕС


1. Парични агрегати
2. Заетост и безработица
3. Индекс на бизнес климата

Лекция 7. Икономически индикатори на Япония


1. Икономически доклад -Танкан.
2. Платежен баланс
3. Индустриално производство
4. БВП
5. Заетост и безработица

Лекция 8. Операции на Федералният резерв


1. Операции на открития пазар
2. Промяна на сконтовата лихва
3. Промяна на минималните изискуеми резерви

Лекция 9. Операции на Федералния резерв - продължение


1. Парични агрегати
2. Операции на открития пазар по управление на паричната маса

Лекция 10. Операции на Федералния резерв - продължение


Регулиращи операции.

Съдържанието на учебния план има примерен характер и може да претърпи промени

 

Регистрация за обучение

Цени и условия

6

 

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.