Live chat
Live chat
Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

 Програмиране на индикатори

Вие можете да програмирате изпълнението на поръчки за откриване и закриване на позиции на базата на комбинация от 40 индикатора или на базата на създаден от вас самите индикатор.

Стъпка 1 - За да програмирате вашата сметка, вие следва първо да активирате съответния индикатор или индикатори на вашата графика. Ако параметрите по подразбиране вас ви удовлетворяват, натиснете върху "Add studies", за да изберете някои от съществуващите индикатори.

Стъпка 2 - Ако желаете да пренастроите съответния индикатор или да създадете свой собствен, влезте в "VT navigator"> " Tools " > " Indicator Builder". Отваряйки " Indicator Builder ", вие ще видите пълния списък от индикатори. Когато изберете два пъти с мишката върху - " Studies Editor", вие ще видите описание на всички съществуващи индикатори. В секцията " Input" на " Studies editor" вие можете да видите всички съкращения показани в описателната част на формулата. Избирайки лявата вертикална колона, вие можете да видите тяхната детайлна спесификация. Цялата информация, спесификация и описание можете да променяте постоянно по ваше желание. Натиснете само върху "New" и вие ще можете да програмирате свой собствен индикатор.

Стъпка 3 - След като сте избрали индикатора за програмиране изберете "ОК" и се върнете върху графиките . С десния бутон на мишката и "Add Studies" вие можете да изобразите всеки от създадените от вас индикатори.

Стъпка 4 - След като създадените от вас индикатори са се появили на графиката натиснете с десния бутон върху графиката и изберете " Indicators orders to buy ' или " Indicators order to sell " в зависимост от това каква операция възнамерявате да извършите с базовата валута. Когато изберете вида на операцията, ще се появи прозорец " Indicator's order". Обърнете внимание, че пазарната цена, която ще се появи в " Rate ", ще зависи от мястото върху графиката, което избирате . Изберете някой от индикаторите от графиката, които ще бъдат използувани, за да се изпълни тази поръчка.

Ако искате да получите указания за самостоятелно конструиране на индикатор, може да свалите "Indicator Builder Manual" в .doc(натиснете тук)формат.

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.