skype
anmartfx
Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

 

 

 

Видове Поръчки

Съществуват 5 вида търговски поръчки, които може да използувате в търговската платформа -VT Trader 2.0. Тази страница ще ви даде подробно описание на видовете поръчки и техните функции. Освен това можете да се запознаете с видео презентациите и графиките, които ще ви помогнат подробно да се информирате и правилно да ги използувате.

Натискайки десния бутон на мишката се появява падащо меню както и няколко вида опции. Първата опция за покупка или продажба е директна 1) Пазарна поръчка. Втората възможност е 2) Пазарни поръчки. Този пример показва менюто когато чрез десния бутон на мишката вие избирате EntryStop Buy или EntryLimit Sell. Когато желаете да откриете позиция под съществуващата пазарна цена използувате EntryLimit Buy или EntryStop Sell. Освен тези опции разполагате и с условни поръчки - Conditional Buy и Conditional Sell. 3) OCO (One-Cancels-Other), 4) IF/THEN и 5)IF/THE OCO. След като изберете една от тезии опции се отваря прозорец -⌠REQUEST ORDERS■, където можете допълнително да прецизирате поръчката или да я промените изцяло.

 

За да се запознаете подробно с видовете поръчки може да разгледате видео презентациите на следните линкове (eng):

1) FIFO - Обикновени пазарни поръчки, закриване на позиции
2) FIFO - OCO поръчки, стопиращи, лимитиращи и страдъли
3) FIFO - Entry, If/Then, If/Then OCO поръчки

Обяснение на видовете поръчки:

 

1. Пазарни поръчки: (buy or sell)

Пазарната поръчка е поръчка за покупка или продажба на определена валута, която се изпълнява незабавно на съществуващата пазарна цена. При нормални пазарни условия пазарните поръчки се изпълняват за време по-малко от секунда.

2. Входни поръчки -Entry Orders: (pending orders, stop или limit). Докато пазарните поръчки се изпълняват незабавно на пазарната цена, входните поръчки се изпълняват само ако пазара достига определено пазарно ниво. По-долу са дадени 4 вида поръчки, които може да бъдат пласирани на VT Trader 2.0:

Вход над пазарната цена

Покупка (To buy)-EntryStop Buy

Продажба (To sell): EntryLimit Sell

Поръчката се изпълнява, ако цената се покачи до зададеното ниво

Вход под пазарната цена Покупка: EntryLimit Buy
Продажба: EntryStop Sell
Поръчката се изпълнява, ако цената спадне до зададеното ниво
Стопиране на губеща позиция Дълга позиция: EntryStop Sell
За къса позиция: EntryStop Buy

Закриване на позиция когато пазара се движи в противоположна посока и достига конкретно ниво

Лимитиране на печеливша позиция Дълга позиция: EntryLimit Sell
Къса позиция: EntryLimit Buy

Закриване на позиция когато пазара се придвижва в благоприятна посока на конкретно ниво

3. OCO поръчки: (Stop, Limit, Range, Straddle)


OCO означава One-Cancels-Other (едната поръчка закрива другата). Това е поръчка, която включва два вида поръчки, така, че ако първата поръчка бъде изпълнена или премахната, втората поръчка също ще бъде премахната. Този вид поръчки може да бъдат използувани като стопиращи или лимитиращи поръчки на предварително зададени поръчки. Моля, отбележете, че OCO поръчката е независима спрямо съществуваща позиция, т.е. закриването на позиция няма да закрие OCO поръчката, която сте въвели.

Освен това ОСО поръчката може да бъде пласирана независимо от съществуваща поръчка, в качеството на рейнджови подход или при очакване за пробив на рейнджа, т.нар. страдъл (straddle).

Дълга позиция
Stop: EntryStop Sell
Limit: EntryLimit Sell
Къса позиция Stop: EntryStop Buy
Limit: EntryLimit Buy
Рейндж @ Resistance: EntryLimit Sell
@ Support: EntryLimit Buy
Пробив на рейндж Above Resistance: EntryStop Buy
Below Support: EntryStop Sell

4. IF/THEN (Изпълнението на дадена поръчка води до пласирането на друга)

Както подсказва и наименованието, поръчка от типа IF/THEN включва две поръчки. Ако и само ако първата поръчка е изпълнена, втората поръчка ще бъде пласирана. В този момент вие ще имате открита позиция и нова поръчка, която ще бъде пласирана.

Вход над пазарна цена

Long и Stop
IF: EntryStop Buy
THEN: EntryStop Sell

Long и Limit
IF: EntryStop Buy
THEN: EntryLimit Sell

Short и Stop
IF: EntryLimit Sell
THEN: EntryStop Buy

Short и Limit
IF: EntryLimit Sell
THEN: EntryLimit Buy

Вход под пазарна цена

Short и Limit
IF: EntryLimit Sell
THEN: EntryLimit Buy

Long и Limit
IF: EntryLimit Buy
THEN: EntryLimit Sell

Short и Stop
IF: EntryStop Sell
THEN: EntryStop Buy

Short и Limit
IF: EntryStop Sell
THEN: EntryLimit Buy

5. IF/THEN OCO
(Входна поръчка със Stop и Limit)

Този вид поръчка е много близка до поръчката от типа IF/THEN, с допълнение, че поръчката ⌠THEN■ включва поръчка от типа -OCO. Този вид поръчка е с цел вход на пазара, който ако се реализира ще бъдат пласирани допълнително стопираща и лимитираща поръчки.

Вход над пазарна цена

Long with Stop и Limit
IF:
EntryStop Buy
THEN OCO:
EntryStop Sell (Stop)
EntryLimit Sell (Limit)

Short with Stop и Limit
IF:
EntryLimit Sell
THEN OCO:
EntryStop Buy (Stop)
EntryLimit Buy (Limit)

Вход под пазарна цена

Long with Stop и Limit
EntryLimit Buy
THEN OCO:
EntryStop Sell (Stop)
EntryLimit Sell (Limit)

Long with Stop and Limit
EntryLimit Buy
THEN OCO:
EntryStop Sell (Stop)
EntryLimit Sell (Limit)

Изтичане на поръчката:

GTC = Good ▒Til Cancelled - валидна до отмяна


Day = Валидна до края на деня (0:00 за дните от понеделник до петък, 23:00 в петък), ако междувременно не е била изпълнена

Подвижни пазари

Важно е да се отбележи, че при пазарни ситуации с резки промени на котировките е възможно търговеца да бъде рекотиран. Това означава, че когато цените се променят рязко, изискваната от търговеца цена може междувременно да се е променила. Ако това се случи, дилърската служба на брокера незабавно предоставя нова цена. Търговеца може да избере дали да приеме новата цена

Ние разбираме, че рекотирането е обезпокоително за търговеца когато пазарните цени се променят бързо. За да се минимизира вероятността от неизпълнение на входната поръчката при подобни условия, ние създадохме т.нар. Market Range, която ви позволява да определите границите на рейнджа в рамките, на който вашата поръчка може да бъде изпълнена.

Например, ако пласирате поръчка за покупка на GBP/USD на цена 1.5986 и определяте търговски рейндж от 5 пипса, това означава, че вие желаете да приемете цена между 1.5991 и 1.5981. Ако не се определят граници на рейнджа, т.е. зададена е стойност 0, това означава, че приемате единствено цена 1.5986.Ако не е определен рейндж и пазара се придвижи на 1.5990, тогава е възможно да бъдете рекотиран с новата цена. Ако е приет рейндж в рамките на 5 пипса, вие няма да бъдете рекотирани и поръчката ще бъде изпълнена без да е необходимо допълнително потвърждение.

Disclaimer: Тази информация е само с образователна цел.

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.